Protipožární barvy na dřevo

Stavebnictví je velmi progresivním oborem, ve kterém lze v posledních letech pozorovat tzv. „návrat k přírodě”, kdy se stéle více používají dřevěné materiály a materiály na bázi dřeva. Důsledkem je, že vzrůstá také riziko vzniku stéle závažnějších mimořádných událostí v podobě požáru. Z tohoto důvodu vystupuje v současnosti požární bezpečnost staveb a požární inženýrství do popředí.

Naše společnost reaguje na tyto požadavky speciálními protipožárními nátěry na dřevo, které současně plní dekorativní funkci.

UNIEPAL-DREW AQUA 1-K

Vodou ředitelný polyuretanový protipožární nátěr.

POUŽITÍ:

Vodou ředitelný polyuretanový protipožární nátěr UNIEPAL-DREW AQUA 1-K je určen pro protipožární ochranu a zároveň dekorativní úpravu dřevěných povrchů z domácích dřevin, OSB desek, překližky a materiálů na bázi dřeva umístěných ve vnitřních prostorech (Typ Z2 dle ETAG 028, vydání 2012).

Protipožární nátěr se vyznačuje vysokou tvrdostí a odolností vůči poškrábání, což ho předurčuje pro použití na podlahy, parkety, schodiště, nábytek ve veřejném prostranství.

Povrchy chráněné protipožárním nátěrem UNIEPAL-DREW AQUA 1-K v množství nejméně 200 g/m2 jsou dle evropské klasifikace hořlavosti stavebních výrobků – třídy reakce na oheň, zařazené jako:

  • nehořlavé (8sl, CO) — pro dřevo každého druhu (kromě exotického) a výrobky na bázi dřeva s tloušťkou nejméně 12 mm
  • nejméně hořlavé — pro dřevěné podlahy vyrobené z dřeva všeho druhu (kromě exotického) o tloušťce nejméně 12

PŘÍPRAVA POVRCHU, APLIKACE:

Veškeré spáry, praskliny a ostatní defekty povrchu musí být zatmeleny, povrch před aplikací protipožárního nátěru musí být suchý, bez mastnoty, nečistot, prachu, vosku, oleje a dalších nečistot. Povrchy vyrobené z dubového dřeva musí být před aplikací protipožárního nátěru impregnovány nátěrem nitrocelulózovým nebo lihovým.

Protipožární nátěr UNIEPAL-AQUA 1-K lze použít pouze na surové dřevo o vlhkosti max. 20%.

Po uschnutí vytváří saténový povlak.

CERTIFIKACE:

European Technical Assessment č. ETA-18/0490 vydané v souladu s neřízením EU č. 305/2011 na základě pokynu ETAG 028, vydání 2012 (Fire retardant products).

Certifikát stálosti vlastností č. 1020-CPR-010040116 vydaný TZÚS Praha, s.p.

Nyní nově k prodeji také přes eshop!

www.eshop-alischem.cz

UNIEPAL-DREW  AQUA KOLOR

Vodou ředitelný akryl-polyuretanový protipožární nátěr.

POUŽITÍ:

Vodou ředitelný akryl-polyuretanový protipožární nátěr UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR je určen pro protipožární ochranu zároveň dekorativní úpravu dřevěných povrchů z domácích dřevin, OSB desek, překližky, dřevotřísky materiálů na bázi dřeva umístěných ve vnějších a vnitřních prostředích (Typ X dle ETAG 028, vydání 2012). Zároveň tento nátěr lze použít pro protipožární ochranu střešních systémů kryté šindelem nebo dřevěnými deskami.

Protipožární nátěr UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR chrání dřevo před biologickou korozí.

Povrchy chráněné nátěrem UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR v množství nejméně 200 g/m2 jsou dle evropské klasifikace hořlavosti stavebních výrobků — třídy reakce na oheň, zařazené jako:

  • nehořlavé (B-s1, d0) — pro dřevo každého druhu (kromě exotického) a OSB desky s tloušťkou nejméně 12 mm
  • nerozšiřující oheň (NRO) — pro dřevěné obklady stěn s tloušťkou nejméně 20 mm a objemové hustotě nejméně 450 kg m-3 OSB desky s tloušťkou nejméně 22 mm
  • Broof (t1) — mimo požárně nebezpečný prostor — pro střešní systémy kryté šindelem nebo dřevěnými deskami s tloušťkou nejméně 20 mm

PŘÍPRAVA POVRCHU, APLIKACE:

Veškeré spáry, praskliny a ostatní defekty povrchu musí být zatmeleny. Povrch před aplikací protipožárního nátěru musí být suchý, bez mastnoty, nečistot, prachu, vosku, oleje a dalších nečistot.

Protipožární nátěr UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR lze použít pouze na surové dřevo o vlhkosti max. 20%.

Po uschnutí vytváří barevný povlak, který mění baru dřeva podle zvoleného odstínu výrobce.

CERTIFIKACE:

European Technical Assessment č. ETA-18/0491 vydané v souladu s nařízením EU č. 305/2011 na základě pokynu ETAG 028. vydáni 2012 (Fire retardant products) .

Certifikát stálosti vlastností č. 1020-CPR-010040116 vydaný TZÚS Praha, s.p.

Nyní nově k prodeji také přes eshop!

www.eshop-alischem.cz

UNIEPAL-DREW  SPECIAL FR

Rozpouštědlový protipožární nátěr na bázi alkydové pryskyřice.

POUŽITÍ:

Rozpouštědlový protipožární nátěr UNIEPAL-DREW SPECIAL FR je určen pro protipožární ochranu a zároveň dekorativní úpravu dřevěných povrchů z domácích dřevin, OSB desek, překližky, dřevotřísky a materiálů na bázi dřeva umístěných ve vnějších a vnitřních prostředích (Typ X dle ETAG 028, vydání 2012).

Protipožární nátěr UNIEPAL-DREW SPECIAL FR chrání dřevo před biologickou korozí. Povrchy chráněné protipožárním nátěrem UNIEPAL-DREW SPECIAL FR v množství nejméně 200 g/m2 jsou dle evropské klasifikace hořlavosti stavebních výrobků – třídy reakce na oheň, zařazené jako:

  • nehořlavé (B-s1, d0) — pro dřevo každého druhu (kromě exotického) a OSB desky s tloušťkou nejméně 12 mm
  • nerozšiřující oheň (NRO) — pro dřevěné obklady stěn s tloušťkou nejméně 20 mm a objemové hustotě nejméně 450 kg m-3 a OSB desky s tloušťkou nejméně 22 mm

PŘÍPRAVA POVRCHU, APLIKACE:

Veškeré spáry, praskliny a ostatní defekty povrchu musí být zatmeleny. Povrch před aplikací protipožárního nátěru musí být suchý, bez mastnoty, nečistot, prachu, vosku, oleje a dalších nečistot. Protipožární nátěr UNIEPAL-DREW SPECIAL FR lze použit pouze na surové dřevo o vlhkosti max. 20%.

Po uschnutí vytváří bezbarvý povlak, který nemění barvu dřeva.

CERTIFIKACE:

European Technical Assessment ETA-18/0489 v souladu s nařízením EU č. 305/2011 na základě pokynu ETAG 028, vydání 2012 (Fire retardant products).

Certifikát stálosti vlastností č. 1020-CPR-010040116 vydaný TZÚS Praha, s.p.

Nyní nově k prodeji také přes eshop!

www.alischem-eshop.cz

CHCETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY?

Potřebujete s něčím pomoct nebo opravit produkt z námi nabízeného zboží? Neváhejte nás kontaktovat na uvedeném telefonním čísle, e-mailu nebo vyplňte formulář.

CHCETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY?

Potřebujete s něčím pomoct nebo opravit produkt z námi nabízeného zboží? Neváhejte nás kontaktovat na uvedeném telefonním čísle, e-mailu nebo vyplňte formulář.