JSME ALISCHEM

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PROTIKOROZNÍ OCHRANY

Společnost ALISCHEM – Průmyslová chemie s.r.o. vznikla v roce 2016 na základě dlouholetých zkušeností jednatele společnosti v oblasti průmyslové chemie.

Stabilita společnosti a její rozvoj je zajištěn prostřednictvím druhého společníka firmou ALUMONT BUILDING a.s. (www.alumont.cz), která v rámci své skupiny poskytuje společnosti ALISCHEM nezbytné zázemí.

Jsme mladou dynamickou společností, která se vždy snaží přizpůsobit přáním a potřebám našich zákazníků.

Naše práce nás baví, a proto ji děláme s vášní a profesionalitou.

Žádná zakázka pro nás není tak velká, abychom ji nebyli schopni realizovat a zároveň žádná zakázka není pro nás tak malá, abychom ji nechtěli realizovat.

„Kdo se nesnaží být lepším, přestává být dobrým"

Jiří Gráf, jednatel